Eva Rune


Stormsvalan


Sånger från en annan värld.

Songs from another world.


Samarbete under 2023 - 2024 med dramaturg Sophie Helsing och koreograf Minna Krook. Med stöd av Statens Kulturråd.


Årets vokala i LIRA Musikmagasin, läs här.

Recension i LIRA här.The Music The Story The Group


A musical journey with voices, strings, a narrative, photography, movement.

Photo by Ahmed Alalousi, Finland.

Maja Kristin Nylander
Maja Kristin Nylander
Maja Kristin Nylander
Maja Kristin Nylander
Maja Kristin Nylander
Maja Kristin Nylander

Photos by.

Photo nr 1 Ahmed Alalousi, Finland.

Photos 2-7 Maja Kristin Nylander, Sweden.